Këngë për prof.dr. Sali Berisha, para tunelit .. ahahha! VIDEO

Këngë për prof.dr. Sali Berisha, para tunelit .. ahahha! VIDEO