Eska dyshim qe kjo është mrekulli e Allahut (VIDEO)

E ska dyshim qe kjo është mrekulli e Allahut