E papame!!!! Shif si e kalon gjyshi semaforin me flete

E papame!!!! Shif si e kalon gjyshi semaforin me flete